Creativity can save the world

Visit Estonia-Soome vanasõnad

Klient: EISA / Visit Estonia
2024
Kampaania eesmärk oli kutsuda soomlasi külastama Eesti üritusi ja sündmusi. Soomes töötab väga hästi, kui reklaamime Eestit läbi meie sarnasuste. Kampaania sisendiks sai teadmine, et nii nagu meil, on ka soomlastel väga olulisel kohal vanasõnad ja ütlused. Need ütlused on kultuuri selgroog, sest pakuvad võimalust oma mõtteid väljendada ilma liigselt pealetükkimata. Ütlustest said meie sloganid, et saaksime sõnumi edastada ust ilma, et tunduksime pealetükkivad. Aga väikese muudatusega! Muutsime mõned sõnad, et ütlused räägiksid üritustest. Juhtumisi oli kampaania eelsel ajal Nublu Soomet esindamas Eurovisioonil, seega oli ta ideaalne inimene sõnumi edastajaks läbi Soomlasele tuttava karakteri.