Creativity can save the world

Visit Estonia #Kaerajaaning

Klient: EAS Turismiarenduskeskus
2021
Eesmärgiks oli tutvustada nii eesti kultuuri kui ka häid põhjusi Eestisse reisida, kaasates võimalikult palju osalejaid, kes tantsiks Eesti erinevates kaunites kohtades.