Creativity can save the world

Verekeskus – Veri Good

Klient: Verekeskus
2021
Tallinna Regionaalhaigla doonorkampaania sai sõnumiks “VERI GOOD”. Kampaania eesmärk oli kommunikeerida just nooremale generatsioonile headust. Headust, mis inimestes endis olemas on ning headust, mida nad saavad doonorina teistele edasi anda. Toetava ideena kasutasime sõnumeid Veri aitab, veri päästab, veri teeb head. Ole veri good!