Creativity can save the world

Väljapääs

Klient: Naiste Tugi- ja Teabekeskus
Eesmärk oli teha reklaam, mis jääb meestele märkamatuks ja tõmbab ainult naiste tähelepanu ning läbi selle sisendada julgustust ja teadmist, et abi saab otsida diskreetselt.