Creativity can save the world

Riigi Tugiteenuste Keskus – Jagrattal läbi Eesti

Klient: Riigi Tugiteenuste Keskus
2022
Riigi Tugiteenuste Keskuse üheks ülesandeks on Euroopa Liidu toetuste jagamine. Meie lõime noortele suunatud sotsiaalmeedia klipi, mille eesmärk oli selgitada ja tutvustada, kui palju projekte Eestis on saanud teoks tänu EL-i toetustele.