Creativity can save the world

Jagrattal läbi Eesti

Klient: RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
2022
Riigi Tugiteenuste Keskuse üheks ülesandeks on Euroopa Liidu toetuste jagamine. Tegemist on noortele suunatud sotsiaalmeedia klipiga, mille eesmärk oli selgitada, kui palju projekte on saanud teoks tänu EL-i toetustele.