Creativity can save the world

e-Residency – Global Awareness Campaign

Klient: EISA / e-Residency
2023
e-Residency awareness campaign goal was to develop and launch integrated marketing communication platform to lead new potential e-Residents through a seamless customer journey from introduction of e-Residency value proposition and practical benefits, to educational and inspiring how-to video in a format of personal storytelling. * e-residentsuse teavituskampaania eesmärk oli välja töötada ja käivitada integreeritud turunduskommunikatsiooni platvorm, et juhtida uusi potentsiaalseid e-residente isikliku jutuvestmise formaadis läbi sujuva klienditeekonna. Alates e-residentsuse väärtuspakkumise ja praktiliste hüvede tutvustamisest kuni hariva ja inspireeriva õpetusvideoni.